Jobba åt sig själv

Det är en tillfredställelse att jobba med sina händer. När man har åstadkommit något såsom en rabatt i sin trädgård, byggt ett skåp i sitt förråd eller något annat så känner man sig väldigt nöjd och är mer nöjd med det än med andra saker som man köper färdiga och man är också nöjd en längre tid. Det kan verka slappt och onödigt att göra något för saker och ting kan ju köpas så billigt många gånger men det ersätter inte tillfredställelsen man får om man tillverkar något eller åstadkommer något själv.